Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Ochrana zvířat je naší prioritou. Proto vítáme každou novou možnost, jak ji posílit. Rozhodli jsme se přidat k výzvě #EUforAnimals a umožnit vám, abyste i vy mohli svým podpisem dát najevo, že zvířata pro vás nejsou produkty, ale živé bytosti, které musí mít své zastání proti zemědělské lobby. Společně s dalšími 16 evropskými organizacemi na ochranu zvířat (včetně českých Obránců zvířat) jsme spustili celoevropskou petici za jmenování eurokomisaře pro dobré životní podmínky zvířat. Takový komisař pak bude mít v orgánech EU na toto téma větší vliv a pravomoci.

Díky petici za jmenování eurokomisaře pro dobré životní podmínky zvířat můžeme nyní zajistit, aby ochrana selátek, krav, norků, lišek, slepic a dalších zvířat získala v EU důležité postavení a byla zcela jasně oddělena od ekonomických zájmů!

Proč je jmenování eurokomisaře pro dobré životní podmínky zvířat důležité?

1. PROTOŽE EVROPANÉ SE ZAJÍMAJÍ Evropská smlouva uznává zvířata jako vnímající bytosti schopné cítit radost a bolest, užívat si života nebo cítit utrpení. Evropským občanům na zvířatech záleží a byli by rádi, kdyby jejich potřeby v oblasti dobrých životních podmínek byly zohledněny prostřednictvím právních předpisů, pravidel a přidělením odpovídajících zdrojů. Zájmy průmyslu by neměly převládat nad požadavky občanů.

2. PROTOŽE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT JE POTŘEBNÉ Od roku 1974 vznikají na úrovni EU zvláštní právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a od počátku 90. let 20. století byly zavedeny vymezující zákony, které učinily přítrž krutým zemědělským praktikám, jako jsou ohrady pro telata, klece pro prasnice a konvenční klece pro nosnice. Pro některé druhy ale žádná konkrétní legislativa neexistuje a jsou tak ponechány bez ochrany.

3. PROTOŽE UŽ SE TO DĚJE NA NÁRODNÍ ÚROVNI V některých členských státech již nejsou dobré životní podmínky zvířat pod správou Ministerstva zemědělství. Od roku 2014 dostali ministři tří regionálních belgických vlád funkci, která jako jednu z hlavních kompetencí zahrnuje dobré životní podmínky zvířat, což usnadňuje přijímání pokrokovějších právních předpisů a pravidel a jejich vymáhání.

4. PROTOŽE ZÁJMY PRŮMYSLU BY NEMĚLY MAŘIT POKROK Nadměrný vliv ekonomických zájmů často brzdí postup v řádném vymáhání stávajících právních předpisů nebo jejich nezbytné aktualizaci. Přeprava živých zvířat je dobrým příkladem tohoto problému. Komisař odpovědný za dobré životní podmínky zvířat by měl mít v orgánech EU na toto téma větší vliv a pravomoci.

5. PROTOŽE TO ZNAMENÁ KONKRÉTNÍ POMOC ZVÍŘATŮM Co se týče dobrých životních podmínek zvířat, máme před sebou hodně práce a společnost žádá, aby měly v agendě EU vyšší prioritu. Zahrnutí dobrých životních podmínek zvířat do náplně práce příslušného komisaře EU je možné, smysluplné a pomohlo by zajistit, aby bylo v tomto tématu přijato řádné opatření, kdykoli budou zvířata dotčena právními předpisy EU.