Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ – Miroslava Zamykalová

120 

Kniha Ing. Zamykalové je určena všem, kteří chtějí vést úspěšná obchodní jednání se zahraničními partnery, často cestují a pohybují se v mezinárodním prostředí, nebo pracují v mezinárodních společnostech, v nichž je kontakt s občany jiných států a často i světadílů samozřejmostí.

Jen 1 skladem

Kategorie:

Popis

Jednání se zahraničními obchodními partnery je pro stále více firem běžnou záležitostí. Ne vždy však ti, kteří se zahraničními partnery jednají, dokáží jednat tak, aby tyto partnery plně pochopili a respektovali specifické prvky jejich života, politických či náboženských zvláštností. Naopak ti, kteří tyto zvláštnosti znají a dokáží je při jednání využít, mají úspěch, jsou oblíbeni a dokáží firmě zajistit výhodné zakázky a často i trvalou spolupráci se zahraničními partnery. Kniha Ing. Zamykalové je určena všem, kteří chtějí vést úspěšná obchodní jednání se zahraničními partnery, často cestují a pohybují se v mezinárodním prostředí, nebo pracují v mezinárodních společnostech, v nichž je kontakt s občany jiných států a často i světadílů samozřejmostí. Podnikatelským subjektům umožní posílit profesionalitu při jejich pronikání na zahraniční trhy, a to i na vzdálenější, kulturně odlišná teritoria, manažerům správně komunikovat v rámci multikulturních mezinárodních týmů a studentům mezinárodního obchodu připravit se na budoucí povolání. Všichni by se měli naučit respektovat zvláštní tradice, postupy a zvyklosti charakteristické pro jednotlivé oblasti a zohlednit je ve svém přístupu k zahraničním partnerům.

Obchodní partneři, se kterými se setkáváme a jednáme na zahraničních trzích, se mohou lišit svým chováním a jednáním. Nejde jen o otázku etikety, ale i stylu jednání, způsobu vyjadřování a myšlení, přípravy na jednání, přístupu k rozhodování a realizaci závazků apod. Od globálního manažera i jednatele se vyžaduje, aby byl „kulturně vnímavý“, aby tyto odlišnosti předvídal, snažil se je poznat a tolerovat, ale především pochopit a v rámci možností se jim přizpůsobit. Kniha se ve své první části zabývá základními pravidly a přístupy k mezinárodnímu obchodnímu jednání, její druhá část se zaměřuje na hlavní kulturní faktory, které toto jednání ovlivňují, a na vliv těchto kulturních odlišností na způsob vyjednávání zahraničních partnerů v jednotlivých oblastech.

Další informace

Hmotnost 0,260 kg