Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Budeme rádi, pokud se Vaše firma rozhodne nás podpořit.


ZPŮSOBY, JAK MOHOU FIRMY A FIREMNÍ NADACE POMOCI SVOBODĚ ZVÍŘAT

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY

 • jednorázový finanční příspěvek
 • pravidelný měsíční finanční příspěvek 

VYUŽITÍ NEBO POSKYTNUTÍ PROSTORU V MÉDIÍCH

 • inzerce ve zpravodaji Svobody zvířat: Zpravodaj SZ vychází 4x ročně, ve formátu A5, v nákladu 1200 ks, cca 300 čtenářům jej pravidelně zasíláme poštou. K dispozici je Zpravodaj i ke stažení na internetových stránkách SZ. Celkem si Zpravodaj přečte několik tisíc čtenářů. Více informací na webu Svobody zvířat.
 • poskytnutí mediálního a reklamního prostoru (tištěného nebo online)

POSKYTNUTÍ MATERIÁLNÍ POMOCI NEBO SLUŽBY

 • poskytnutí materiální pomoci ve formě kancelářského vybavení, počítačové techniky
 • pronájem kanceláře
 • poskytnutí služeb (grafické, právnické, překladatelské, tiskárenské…)

CO MŮŽEME NABÍDNOUT MY

 • rádi Vám vystavíme darovací smlouvu, na základě které si můžete Váš příspěvek odečíst ze základu daně
 • budeme Vás pravidelně e-mailem informovat o činnosti Svobody zvířat
 • obdržíte náš čtvrtletní tištěný zpravodaj

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT SE SVÝMI DOTAZY OHLEDNĚ VAŠÍ POMOCI

V případě nejasností nebo otázek se obracejte na Alenu Buksovou:

e-mail: priznivci@svobodazvirat.cz

tel: +420 730 693 091

ETICKÝ KODEX SVOBODY ZVÍŘAT PRO PŘIJÍMÁNÍ DARŮ OD FIREM A NADACÍ

Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. 

Svoboda zvířat se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem SZ souhlasí. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost SZ je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

Proto nemůžeme přijímat dary od firem, které:

 • se podílejí na využívání zvířat pro obchod, zábavu a komerční účely (nebo které jakkoli jinak profitují z týrání zvířat)
 • používají zvířata pro pokusné účely nebo prodávají výrobky testované na zvířatech (které nejsou schválené v rámci HCS/HHPS)
 • chovají tzv. kožešinová zvířata, prodávají nebo zprostředkovávají prodej kožešin a výrobků z nich
 • se významně podílejí na ekologických škodách či na poškozování jiných veřejných zájmů
 • nemají korektní vztah ke svým zaměstnancům a porušují lidská práva (kdekoliv na světě)

Dále nepřijímáme dary od:

 • politických stran a hnutí
 • nadačních programů, jež jsou financovány společnostmi, které se podílejí na jakémkoli zneužívání zvířat, významně se podílí na ekologických škodách nebo na poškozování jiných veřejných zájmů či lidských práv

Svoboda zvířat bude každou možnost přijmout dar od firem zvažovat individuálně a vyhrazuje si právo jej odmítnout, a to i bez udání důvodu.

Děkujeme za Vaše rozhodnutí nám poskytnout dar a pomoci tak zvířatům, která naši pomoc potřebují.