Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Svoboda zvířat na demonstraci upozorňující na týrání zvířat

V sobotu 31.3. se v Praze na Václavském náměstí uskutečnila demonstrace upozorňující na týrání zvířat a selhávání v jeho efektivním řešení (Demonstrace: STOP týrání – Tvrdší tresty). Svoboda zvířat (jakož i další organizace na ochranu zvířat) na demonstraci vystoupila s vlastním prohlášením.

Děkujeme všem, kdo dorazili.
Děkujeme dobrovolníkům a dobrovonicím, kteří nám pomáhali na demonstraci sbírat podpisy pod petice!

 

Prohlášení Svobody zvířat k týrání zvířat

Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat. Vycházíme z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Již od doby našeho vzniku v roce 1994 usilujeme o změnu vztahu lidí ke zvířatům. Nejde nám však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem souhlasíme. Naší hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost Svobody zvířat je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce, a to jak lidí, tak zvířat.

Ačkoli se naše organizace zaměřuje zejména na systémová řešení práv zvířat, jako je prosazování zákazu využívání zvířat v různých průmyslových nebo zábavních odvětvích jako jsou momentálně zvířata v cirkusech, s případy týraných zvířat se setkáváme velice často v rámci našeho poradenství.  V Zákoně na ochranu zvířat proti týrání je v preambuli jasně deklarováno: “Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Každodenní praxe je nicméně jiná, potřebné pozornosti a péči se mnohým zvířatům nedostává.

Často se setkáváme s neřešitelnými situacemi, kdy se případy nevyřeší v prospěch týraných zvířat. Bohužel toto se netýká pouze domácích mazlíčků, ale všech zvířat v péči člověka, včetně volně žijících druhů zvířat. Nestará-li se majitel dostatečně o svá zvířata, je často problém takovou věc dokázat. Podaří-li se to prokázat, sankce za špatnou péči nebo týrání bývají nízké. Jde-li o větší a třeba exotická zvířata, nikdo mu je neodebere, protože příslušné úřady by pracně sháněli někoho, kdo by se o zvířata postaral a zajistil jim nový domov. Frekvence kontrol stavu zvířat veterinární správou nejsou dostačující (např. zimoviště cirkusových zvířat navštěvuje veterinární správa 1x za 2 roky), nicméně veterinární správa nemá personální kapacity, aby se potřebné kontroly zvířat navýšily.

Domníváme se, že je potřeba neustále apelovat na společnost a její vztah ke zvířatům, upozorňovat na to, jak je vnímá a jak k nim přistupuje! Je potřeba apelovat na politické zástupce, aby zpřísnili zákony ve prospěch větší ochrany zvířat, ve prospěch jejich větší péče a pozornosti. Je potřeba hlasitě pojmenovat veškeré stávající lidské činnosti, které se dějí pro peníze a zároveň na úkor života zvířat, jako týrání zvířat! Ať už se jedná o množírny, testování na zvířatech nebo cirkusová vystoupení se zvířaty. A je potřeba, aby prokázané týrání nebylo bráno na lehkou váhu, ale jako závažný čin vůči tvorům, kteří stejně jako člověk pociťují bolest a utrpení.