Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Svoboda zvířat vystoupila proti týrání zvířat

S prohlášením k ochraně zvířat a především s představením kampaně Cirkusy bez zvířat vystoupila Svoboda zvířat 16. června na ostravské demonstraci STOP týrání – tvrdší tresty.

Je potřeba, aby prokázané týrání nebylo bráno na lehkou váhu, nýbrž coby závažný čin vůči tvorům, kteří – jak je deklarováno v zákoně – stejně jako člověk pociťují bolest a utrpení.

Fotogalerii z protestní události naleznete zde

Prohlášení Svobody zvířat 

Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat. Vycházíme z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Již od doby našeho vzniku v roce 1994 usilujeme o změnu vztahu lidí ke zvířatům. Nejde nám však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem souhlasíme. Naší hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost Svobody zvířat je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce, a to jak lidí, tak zvířat.

V Zákoně na ochranu zvířat proti týrání je v preambuli jasně deklarováno: “Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.”

Bohužel, skutečnost je mnohdy jiná. Smutnější a bolestivější, neboť současný zákon naše zvířecí společníky nechrání dostatečně.

I v případech evidentní nedostatečné péče ze strany majitele zvířete jsou sankce až nedůstojně nízké. Navíc dokazování viny v otázce týrání zvířete je někdy velmi komplikované. Státní orgány tak bývají na řešení týrání zvířat mnohdy krátké. U větších zejména exotických zvířat jako jsou sloni nebo tygři bývá situace ještě komplikovanější. Přestože se jasně prokáže, že žijí v nevyhovujících podmínkách, nebývají majiteli odebrána. A to proto, že zvířata není kam umístit. Tato patová situace je až příliš častým jevem. Existují mnohé medializované případy – tím posledním je nedávný incident projíždějícího cyklisty s lvicí soukromého chovatele na procházce. V tomto případě sobecký majitel dál chová divoké šelmy i přes platný zákaz chovu. Přímá úměra je na místě: dokud se tresty za špatné nakládání se zvířaty nezpřísní, nelichotivá situace se jen tak nezlepší.

Avizované zvýšení trestů v připravované novele trestního zákoníku proto rozhodně vítáme, neboť je nezbytné hlasitě deklarovat, že v české společnosti není prostor pro toleranci a přivírání víček před násilím na zvířatech. Nicméně samotné vyšší tresty situaci zcela neřeší.

Svoboda zvířat usiluje o změnu ve třech rovinách: tou první je revize toho, co naše společnost považuje za týrání zvířat, druhá je pak samotný trest pro ty, kteří se násilí či týrání na zvířatech dopouští. V poslední řadě je pak třeba zajistit, aby již k týrání zvířete nikdy nedocházelo a dříve týraným zvířatům byla poskytnuta patřičná péče.

O tyto změny se snažíme i v rámci naší kampaně Cirkusy bez zvířat.

Jestliže je zcela nesporné, že zvíře je svébytná bytost a není věcí, jak je možné, že v cirkuse je zvíře na věc degradováno a stává se pouhou loutkou svých pánů? V nepřirozených podmínkách, ve strachu a pod tíhou stresu je zesměšňováno a ponižováno, prezentováno jako tvor s nižším postavením.

Kejkle, jež zvířatům nejsou vlastní, se v cirkuse učí od narození. Copak už jste někdy viděli, aby medvěd v přírodě jezdil na motorce? Drezura zvířat je nesmyslná a naprosto nepřirozená. Záznamy ze zahraničí navíc ukazují, že při výcviku není ani vyloučeno fyzické či psychické násilí.

Zvířata v cirkusech jsou chována v malých klecích, často bez možnosti skrýt se před návštěvníky nebo nepříznivými vnějšími vlivy. Klece pro zvířata musí být jednoduché, mobilní, a tudíž i malé, neboť cirkusy se často stěhují z místa na místo. Podmínky, ve kterých zvířata kočující s cirkusy žijí, se zdaleka neblíží a ani nemohou blížit jejich přirozeným potřebám.

Navíc drezura a podmínky zvířat, se kterými se děti mohou v cirkusu setkat, nabízí zcela zkreslenou představu o chování a podmínkách divokých zvířat. Cirkus neplní žádný výchovný ani vzdělávací účel. Ba naopak! Cirkus učí děti smát se tomu, když se se zvířaty zachází jako s hračkami. A my se musíme ptát: chceme právě to děti učit?

To vše pro zábavu a potlesk publika skoupého na soucit a etické hodnoty. Chvilkové potěšení zlomku veřejnosti nikdy nevyrovná utrpení, stres a smutek z odloučení zvířat, která v cirkusech vystupují pro lidský chtíč “zábavy” a finanční zisk jejich majitelů.

Svoboda zvířat usiluje o změnu Zákona na ochranu zvířat proti týrání tak, aby ke strádání zvířat v cirkusech již nedocházelo. Prosazujeme zákaz provozování pojizdných zvěřinců či terárií, a to bez současné výjimky pro zvířata z cirkusové manéže. Prosazujeme zákaz provádění drezury a výcviku u všech volně žijících zvířat. A především, prosazujeme zákaz množení a chovu nově narozených jedinců tygrů, lvů, pum, levhartů a gepardů a jejich kříženců, s výjimkou zoologických zahrad.

Uspějeme-li, a my věříme, že se tak stane, smutné oči tygrů, lvů či slonů zpoza mříží budou minulostí.

Co pro dosažení našeho cíle může udělat kdokoliv z Vás?

Pochopitelně, tím nejmenším dílkem, kterým můžeme přispět do skládanky všichni, je nenavštěvovat cirkusová představení se zvířaty a vysvětlovat náš postoj rodině, přátelům, známým a kolegům. Je možné také vytisknout petici Svobody zvířat, kterou najdete na stránkách cirkusybezzvirat.cz, tu podepsat, nechat ji podepsat i své okolí a poslat nám do Svobody zvířat. V neposlední řadě můžete uspořádat menší či větší demonstraci, až zavítá cirkus i k Vám, jak na to se dozvíte v naší facebookové skupině Celoroční protesty za Cirkusy bez zvířat – 2018.

Divokých zvířat na celém světě neustále ubývá. Je jen na nás, jak se zachováme k těm, co nám zbývají. Je potřeba neustále apelovat na společnost a její vztah ke zvířatům. Ke všem zvířatům! Upozorňovat na to, jak je vnímá a jak k nim přistupuje! Je potřeba apelovat na politické zástupce, aby zpřísnili zákony ve prospěch větší ochrany zvířat, ve prospěch jejich větší péče a pozornosti. Je potřeba hlasitě pojmenovat veškeré stávající lidské činnosti, které se dějí pro peníze a zároveň na úkor života zvířat! Ať už se jedná o množírny, testování na zvířatech nebo cirkusová vystoupení se zvířaty.

Je to totiž lidská marnivost, jež vítězí nad krásou zvířecí svobody.