Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Bude se kosmetika znovu testovat na zvířatech? Ochránci zvířat bojují za zachování zákazu.

Tisková zpráva 8. 9. 2021, Praha

Svoboda zvířat v ČR zahájila kampaň za Evropu bez pokusů na zvířatech. Vyzývá občany k podpisu evropské občanské iniciativy, jejímž cílem je zachování zákazu testování kosmetiky na zvířatech i přijetí plánu na postupné ukončení pokusů na zvířatech v EU. Aby ČR splnila požadovaný limit, musí Svoboda zvířat sebrat nejméně 14 805 ověřených podpisů. Během prvních tří dnů iniciativu podepsalo více než 1800 českých občanů.

Evropská občanská iniciativa je mechanismus, kterým občané EU vyzývají Evropskou komisi, aby navrhla novou legislativu. Tuto iniciativu organizují organizace na ochranu zvířat People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), Cruelty Free Europe (CFE), Humane Society International (HSI), Eurogroup for Animals a European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), zastupující celkem 100 členských organizací z 26 členských států EU. V ČR kampaň organizuje Svoboda zvířat, která je členem CFE i ECEAE. K organizacím se připojily také kosmetické společnosti (např. Dove a The Body Shop), aby zmobilizovaly 1 milion evropských občanů a zabránily ohrožení evropského zákazu testování kosmetiky na zvířatech.

V roce 2004 Evropská unie zakázala testování kosmetických výrobků na zvířatech. V roce 2009 zakázala testování kosmetických přísad a nakonec v roce 2013 zakázala prodej kosmetiky, která byla testována na zvířatech. Přístup EU se stal vzorem pro regulační změny v zemích po celém světě.

Nedávné požadavky Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na testování však tyto zákazy fakticky ničí a ohrožují další pokrok, po kterém Evropský parlament od roku 2018 odvážně volá – celosvětový zákaz veškerého testování kosmetiky na zvířatech do roku 2023.

Agentura ECHA navrhuje nové testování na zvířatech u složek, o nichž je již známo, že jsou bezpečné. Spotřebitelé tyto složky bezpečně používají a v továrnách se s nimi bezpečně zachází již mnoho let. ECHA dokonce navrhuje nové testování i u složek, které se používají výhradně pro kosmetické účely. Pokud se tento návrh uskuteční, mohou být krutým testům podrobeny další miliony zvířat. A to i přestože existují moderní vědecké metody bez zvířat. Ty jsou relevantnější pro člověka a vědci zabývající se bezpečností je vyvíjejí a používají již desítky let.

Iniciativa za Evropu bez pokusů na zvířatech má za cíl také přijetí plánu na postupné ukončení pokusů na zvířatech v EU. Podle ochránců zvířat klesá počet pokusných zvířat příliš pomalu (průměrně o 2 % za rok) a využívání zvířat ve výzkumu přináší nejen velké utrpení zvířatům, ale může znamenat i nepřesné a zavádějící výsledky.

Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat říká: “Podle průzkumů veřejného mínění souhlasí tři čtvrtiny dospělých v členských státech EU s tím, že testování kosmetických výrobků a jejich složek na zvířatech je za všech okolností nepřijatelné, a 70 % podporuje plán postupného ukončení veškerého testování na zvířatech. Díky evropské iniciativě můžeme přimět rozhodující činitele, aby ochránili průlomové zákazy a zajistili kroky k definitivnímu ukončení utrpení zvířat v laboratořích EU. Nedávno zveřejněné statistiky EU znovu dokazují, že počet pokusů na zvířatech v čase klesá jen nepatrně a stále probíhají i pokusy, k nimž existují alternativy bez zvířat. To se musí změnit.”

Lidé mohou iniciativu podepsat na stránkách www.zapokusybezzvirat.cz.

Více informací na
www.zapokusybezzvirat.cz, www.svobodazvirat.cz
Neváhejte se obrátit na Barboru Bartuškovou Večlovou, tel: 604 604 372, e-mail: barbora.bartuskova.veclova@svobodazvirat.cz.
V této složce (https://www.dropbox.com/sh/5tyswghv8n6069m/AABb3eTXf9f_A1nicjP9JiFHa?dl=0) najdete fotografie, které můžete použít v článku.

Projekt Společně za Evropu bez pokusů na zvířatech podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.