Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Den laboratorních zvířat se šířil sítěmi: Tereza Brodská, Jana Stryková i Veronika Čermák Macková chtějí pokusy bez zvířat!

Tisková zpráva Svobody zvířat, 25.4.2022

V neděli 24. dubna, na Světový den laboratorních zvířat, upozornily organizace na ochranu zvířat z celé Evropy na problematiku pokusů na zvířatech. Počet pokusů ani přes zpřísňující se legislativu totiž stále neklesá. Ochránci zvířat připomněli právě probíhající Evropskou občanskou iniciativu Za pokusy bez zvířat a vyzvali evropské rozhodující činitele, aby ji vyslyšeli a učinili více pro ukončení pokusů na zvířatech v EU. V ČR se k akci připojila organizace Svoboda zvířat a podpořily ji i známé osobnosti jako Anežka Chudlíková, Jana Stryková, Dewii, Dominika Býmová, Carly Kirstenová, Olga Plojhar Bursíková, Tereza Brodská, Jana Stryková a Veronika Čermák Macková.

Světový den laboratorních zvířat připomíná miliony zvířat používaných každoročně při pokusech. Jen v roce 2018 (poslední rok, za který jsou k dispozici údaje) bylo v laboratořích EU použito více než 10,6 milionu zvířat. Kočkám, psům, opicím, králíkům, myším, rybám, potkanům, morčatům a dalším zvířatům jsou injekčně nebo násilím do žaludku podávány toxické látky, zvířata mohou být chirurgicky zmrzačena nebo vystavena děsivým situacím, které mají vyvolat úzkost a depresi.

Čísla ukazují, že používání zvířat v evropských laboratořích se každoročně snižuje v průměru pouze o 1 %. Pokud EU nyní nezačne jednat a nezavede komplexní a koordinovanou strategii, která by vedla k ukončení pokusů na zvířatech, bude trvat celé století, než se dočkáme ukončení této kruté a nespolehlivé praxe.

Oficiální údaje rovněž odhalily, že v roce 2018 bylo V EU na pokusy použito více než 25 700 psů, což je o 20 % více než v roce 2017. Bylo použito téměř 385 000 králíků a téměř 3 000 koček; použití prasat se zvýšilo o 16 % na více než 88 000 a ovcí bylo použito více než 74 000, což představuje nárůst o 13 %.

Česká republika je na děsivé osmé příčce v počtu pokusů, jež využívají psy. Jejich počet v roce 2018 vzrostl o 18 % proti předchozímu roku. Česká republika bohužel zaznamenala i nárůst pokusů na koních (o 107 %) a králících (23 %). Mezi lety 2017 a 2018 také vzrostlo číslo pokusů, které způsobují zvířatům těžké utrpení. Takových pokusů se provedlo přes 23 tisíc (nárůst o 43 %).

“Bohužel stejně jako v dalších zemích i u nás stále probíhají pokusy, ke kterým už mnoho let existují alternativy. Jde například o test pyrogenity u králíků, testy dráždivosti kůže nebo odebírání protilátek z dutiny břišní v tzv. ascitické tekutině u myší,” upozorňuje Barbora Bartušková Večlová, předsedkyně Svobody zvířat. A to není všechno. “Probíhají i další pokusy, o jejichž smysluplnosti lze pochybovat. V loňském roce v ČR došlo například k testování látky na podporu erekce na psech, testování pervitinu na březích potkanech nebo výzkumu onemocnění srdce na ještěrkách,” doplňuje Bartušková.

Pokusy na zvířatech přitom nejsou spolehlivým zdrojem informací. Podle Organizace pro biotechnologické inovace (BIO) – největší světové obchodní sdružení zastupující biotechnologické společnosti, akademické instituce, státní biotechnologická centra a související organizace v USA a dalších více než 30 zemích – selhává 92 % léků při testech na lidech, přestože prošly předklinickými testy, včetně testů na zvířatech.

Ochránci zvířat proto vyzývají veřejnost k podpisu Evropské občanské iniciativy, která má za cíl postupný konec pokusů na zvířatech v EU. Iniciativu lze podepsat na stránkách www.zapokusybezzvirat.cz. Pod iniciativou je již více jak 537 tisíc podpisů, z toho 82 000 z České republiky.

Také europoslanci tento cíl podporují – v září 2021 drtivou většinou hlasů podpořili akční plán na urychlení přechodu od testování na zvířatech k vědě a výzkumu bez zvířat v celé EU. Průzkum z července 2020[1]  rovněž ukázal, že 72 % dospělých v členských státech EU si přeje vytvoření tohoto plánu.

Neváhejte se obrátit na Barboru Bartuškovou Večlovou, tel: 604 604 372, e-mail: barbora.bartuskova.veclova@svobodazvirat.cz.

Více informací: www.svobodazvirat.cz, www.zapokusybezzvirat.cz 

Poznámky:
[1] Průzkum společnosti Savanta ComRes pro Cruelty Free Europe, červenec 2020

Projekt Společně za Evropu bez pokusů na zvířatech podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.