Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Měsíc dobročinné závěti: Pomáhat lze během života i po něm

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí 13. září vyhlašuje každoročně Měsíc dobročinné závěti. V období od 13. září do 12. října 2022 dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm. 

Závěti ve prospěch neziskových organizací jsou v mnoha zemích běžnou záležitostí, v České republice jsou však zatím spíše ojedinělé. Jednou z členských organizací Koalice za snadné dárcovství je i Svoboda zvířat. “V loňském roce jsme se připojili ke koalici, abychom podpořili a rozšířili tuto formu pomoci i u nás. Největší smysl má pro lidi, kteří nemají žádné dědice a jejich majetek bez sepsání závěti připadne státu nebo pro ty, kteří chtějí po smrti kromě podpory svých příbuzných udělat i dobrý skutek a podpořit organizaci, která je jim blízká”, uvádí Barbora Bartušková Večlová, předsedkyně Svobody zvířat. 

Podle průzkumu iniciovaného koalicí Za snadné dárcovství 58 % českých seniorů považuje pomoc formou daru ze závěti za správnou. Věnovat lze peníze, nemovitosti, cenné papíry… jakýkoliv, i malý dar se počítá.

Sepsání závěti u notáře je v současné době nejjistější cestou, jak eliminovat nejistotu ohledně osudu svého majetku. Nedávný rozsudek Nejvyššího soudu totiž změnil zažitá pravidla prokazování platnosti závětí, které nejsou sepsány notářem, ale “pouze“ vlastnoručně nebo před svědky. Koalice Za snadné dárcovství od 13. září do 12. října proplatí náklady na notářský poplatek za sepsání zápisu o závěti (1 800 Kč bez DPH) všem štědrým dárcům a dárkyním, kteří v testamentu formou daru podpoří činnost vybrané dobročinné organizace. 

Více informací o Měsíci dobročinné závětiwww.zavetpomaha.cz

Příběh dárkyně – Šárka Fabiánová přezdívaná Borůvka v současné chvíli působí v organizaci Junák – český skaut jako místopředsedkyně okresní rady Junáka Opava a zároveň vede v Opavě oddíl nejmladších skautů.

„Podle mě to dává smysl. Člověk může být užitečný i po smrti. Pracuji ve zdravotnictví a tam je smrt na denním pořádku, ať už jsou to nehody či závažná onemocnění. Do důchodu se může stát spousta věcí, takže není na co čekat. V mém okolí se všichni podivovali, co to blázním dělat závěť, když mi ještě nic není. Ale já si za tím stojím, je to dobrý způsob, jak uspořádat své věci,“ říká paní Šárka Fabiánová a dodává: „Junák – český skaut, okres Opava je v mé závěti uvedený jako čtvrté dítě. To znamená, že dostane stejný podíl jako zákonní dědicové. Bude to finanční částka, protože pokud to není klubovna či základna, tak by to nebylo smysluplné. A pro junácký okres jsem se rozhodla proto, že může odkaz dobře využít pro větší počet dětí. Strávila jsem ve skautských oddílech třicet let a získala jsem tam druhou rodinu. Daruji průběžně, ale chtěla bych darovat něco, co by po mně zůstalo.“

Co by vás mohlo zajímat: 

Kdo po mně ze zákona dědí?

Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýce či neteře. Zjednodušeně řečeno, pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po vás ti vzdálenější. Podrobný popis najdete zde.
Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“, § 1636 – 1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?

Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte. Důvody vydědění jsou uvedeny zde.

Mohu určit, na co bude můj dar použit?

Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí. Podrobnější informace najdete zde.

Co kdyby v době smrti už vybraná dobročinná organizace neexistovala?

V tomto případě se k části závěti, kde je na dobročinnou organizaci pamatováno, nepřihlíží. Pokud by byla jediným obmyšleným subjektem, pak by se na situaci nahlíželo, jako by závěť nebyla. 

Více informací o Měsíci dobročinné závětiwww.zavetpomaha.cz

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje více než třicet pět významných a respektovaných neziskových organizací (např. Amnesty International ČR, Armáda spásy, Člověk v tísni, Domov Sue Ryder, Lékaři bez hranic, Post Bellum, Skaut, Zdravotní klaun ad.) Tato nezávislá platforma pracuje na rozvoji individuální filantropie v České republice, vedle osvětové kampaně Závěť pomáhá uskutečňovala Daruj pravidelně na podporu pravidelného dárcovství a další aktivity.

Kontakty

www.zavetpomaha.cz

www.snadnedarcovstvi.cz

Mediální servis: 2media.cz s.r.o., Petra Severová, petra@2media.cz, www.2media.cz, www.instagram.com/2mediacz, www.facebook.com/2media.cz