Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Organizace na ochranu zvířat vyzývají Evropskou komisi: zachovejte zákaz testování kosmetiky na zvířatech

Tisková zpráva Svobody zvířat, 11. 3. 2021

Přesně před osmi lety bylo v Evropské unii zakázáno testování kosmetiky na zvířatech a prodej takto testované kosmetiky. I přesto se kosmetické složky na zvířatech stále testují. Organizace na ochranu zvířat proto společně vyzývají evropské úřady, aby testování pozastavily a odmítaly nové požadavky na testování.

Zastaralou praxi testování výrobků a složek na zvířatech ukončilo nařízení ES 1223/2009 o kosmetice v roce 2009. Podpořilo tak vývoj pokročilejších metod bez použití zvířat a stalo se příkladem pro obdobné iniciativy po celém světě. Postupem času se však ukázalo, že toto nařízení není dodržováno v takové podobě, jaká byla evropským občanům přislíbena. Zvířata tak dál trpí a umírají při testování složek kosmetických přípravků.

Testování těchto složek probíhá v EU na základě legislativy týkající se průmyslových chemických látek, konkrétně nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nedávná rozhodnutí Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) potvrzují, že ECHA považuje za přípustné využívání testů na zvířatech v rámci nařízení REACH i u složek používaných výhradně v kosmetice. Přitom tento přístup jde výrazným způsobem proti nařízení ES 1223/2009 o kosmetice.

Výzva organizací na ochranu zvířat k pozastavení testování navazuje na otevřený dopis adresovaný předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen v prosinci loňského roku. Dopis podepsalo 463 kosmetických společností a organizací na ochranu zvířat. V tomto dopise zdůrazňovaly kosmetické společnosti svou schopnost zajistit bezpečnost spotřebitelů i pracovníků ve výrobě kosmetiky za pomoci metod bez zvířat, a připomněly, že mnohé z dotčených složek jsou již dlouhou dobu bezpečně používány. Organizace na ochranu zvířat poukazovaly na silnou podporu zákazu testování na zvířatech ze strany občanů Evropské unie. Apelovaly na příslušné úřady, aby tento zákaz dodržovaly v souladu se záměrem zákonodárců v době jeho zavedení a v souladu s podporou, kterou Evropský parlament vyjadřuje globálnímu ukončení testování kosmetiky na zvířatech.

„Okamžité pozastavení požadavků na testování složek využívaných výhradně ke kosmetickým účelům na zvířatech by pro výrobce představovalo příležitost přesvědčit regulační orgány a odpovědné činitele, že místo aby vystavovali tisíce zvířat dalšímu utrpení, dokáží bezpečnost kosmetických produktů zajistit díky celé škále moderních metod bez využití zvířat. Toto je v zájmu nás všech. Doufáme, že Evropská komise a ECHA zareagují pozitivně,“ prohlašuje Kerry Postlewhite z organizace Cruelty Free Europe.

Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat, členské organizace Cruelty Free Europe, uvádí: „Tato příležitost otevřít společnou diskuzi všech zainteresovaných stran je o to důležitější, že nová evropská Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek představuje riziko, že na zvířatech budou dále testovány složky kosmetických výrobků i dalších produktů denní potřeby.“

Kontaktní osoba: Barbora Bartušková Večlová, tel. 777 835 651, barbora.bartuskova.veclova@svobodazvirat.cz

Signatáři dopisu: Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), Evropská koalice pro ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), Humane Society International Europe