Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Organizace na ochranu zvířat vyzývají ministra zemědělství k zákazu cirkusů se zvířaty

Společná tisková zpráva spolků Svoboda zvířat, Hlas zvířat, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku a Advokátní kanceláře Roberta Plicky, Praha 8. 10. 2018

Organizace na ochranu zvířat Svoboda zvířat, Hlas zvířat, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku a Advokátní kancelář Roberta Plicky předaly v pondělí 8.10.2018 “Výzvu ministrovi zemědělství”. Reagují tak na připravovanou novelu Zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Autoři výzvy na ministra Tomana apelují, aby připravovanou novelu rozšířil o zákaz využívání všech volně žijících (divokých) zvířat v cirkusech v ČR.  Aktuální znění Zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, totiž zakazuje pouze drezúru u nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců, vyjma delfinovitých, nosorožců, hrochů a žiraf. Novela zákona, která je v současnosti v připomínkovém řízení, ruší výjimku pro deflínovité. To ale autorům výzvy přijde málo. Výzvu převzali náměstek Petr Jílek a ministerský rada Jiří Pondělíček.

Podle autorů výzvy nejsou cirkusy schopny splnit moderní požadavky na welfare volně žijících zvířat, znemožňuje to totiž samotná kočovná podstata cirkusu. Organizace ve výzvě dále vyjmenovávají nedostatky, které podle nich cirkus pro volně žijící zvířata má: omezené prostory k životu, klidu, nebo i možnosti koupání v případě potřeby, neustálý transport, který zvířata vystavuje stresu a drezuru, která je pro volně žijící zvířata naprosto nevhodná. Zároveň dodávají, že: “chov vzácných druhů volně žijících zvířat v cirkusech neplní účel, který by jakýkoli chov těchto druhů v zajetí v moderní společnosti plnit rozhodně měl, tedy na prvním místě přispívat k záchraně a udržení populace druhu ve volné přírodě!”

Zákaz využívání přinejmenším všech volně žijících zvířat v cirkusech platí již ve 12 evropských zemích: Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Makedonie, Malta, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko. Autoři výzvy tvrdí, že v české společnosti zájem o tuto problematiku roste a stále více lidí si zvířata v cirkusech nepřeje. Dokazuje to jak aktuální průzkum veřejného mínění, tak i vzrůstající podpora kampaně Cirkusy bez zvířat. “Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění od agentury Focus by s rozšířením zákazu využívání zvířat v cirkusech na alespoň volně žijící zvířata souhlasilo 74 % občanů a občanek České republiky. Každý měsíc získáváme téměř tisíc nových podpisů pod papírovou Petici za zákaz chovu a využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR. V současnosti máme téměř 14 000 podpisů. Přes 700 lidí se připojilo k naší fotokampani a zaslali nám fotku s nápisem “Chci cirkusy bez zvířat”. A od března tohoto roku sympatizanti spontánně uspořádali již 14 protestů před cirkusy se zvířaty v různých městech.” shrnuje dosavadní podporu kampaně Cirkusy bez zvířat její koordinátorka Lucie Hemrová ze Svobody zvířat.

Kromě apelu k zákazu cirkusů se zvířaty je součástí výzvy i požadavek na zavedení přísných podmínek pro chov volně žijících zvířat, které budou sjednocené a platné pro všechny typy chovů. “V civilizované společnosti nemá byznys s krutým zacházením se zvířaty co dělat. Proto je třeba, aby byl nejenom celoplošně zakázán chov a využívání zvířat v cirkusech, ale aby byly výrazně zpřísněny a definovány podmínky pro soukromé chovy, zoo koutky apod. Není možné, aby si doslova kdokoliv i bez sebemenšího zootechnického vzdělání mohl pořídit volně žijící zvíře a toto choval. Je třeba si uvědomit, že zvířata tu nejsou pro nás (ať už pro zábavu či jako zdroj obživy), ale s námi. Proto je třeba, aby toto reflektovala i legislativa České republiky.”  vysvětluje advokát Robert Plicka.

Autoři výzvy dále poukazují na fakt, že nekontrolovaným byznysem se zvířaty nejsou ohroženy jen šelmy a primáti, kterými se novela nově zabývá, ale i další volně žijící zvířata jako jsou sloni. Proto by připravovaná novela podle nich měla zpřísňovat podmínky pro chov i dalších druhů volně žijících zvířat.

Autoři výzvy oslovili různé organizace na ochranu zvířat nebo životního prostředí, aby se k výzvě ministrovi připojili. “K dnešnímu dni se připojilo 31 organizací a další stále přibývají. Popravdě si ani nedokážeme představit organizaci na ochranu zvířat, která by tuto výzvu nepodpořila, a tím by tak nepřímo schvalovala barbarství na zvířatech.” říká Tereza Plicka z Hlasu zvířat. Výzvu zároveň zveřejnili na sociálních sítích, aby se pod ní mohli připojit i jednotlivci.“Chceme co nejvíce zapojit spoluobčany, ti mohou jednak poslat vlastní dopis ministrovi e-mailem nebo poštou, a také se mohou přímo pod výzvu elektronicky podepsat,” říká Jaromír Helešic z Platformy pro udržitelný rozvoj a etiku. Dodávají, že hodlají ministra zemědělství v budoucnu ještě informovat, kolik lidí a organizací výzvu nakonec podpořilo.

Více informací najdete na www.cirkusybezzvirat.cz

Kontaktní osoby:

Lucie Hemrová, 720 415 887, cirkusy@svobodazvirat.cz, www.svobodazvirat.cz
Tereza Plicka, 212 344 444, info@hlaszvirat.cz, www.hlaszvirat.cz
Robert Plicka, 212 344 444, info@ak-rp.cz, www.ak-rp.cz
Jaromír Helešic, 606 650 840, info@platforma8.org, www.platforma8.org

Otevřený dopis organizací na ochranu zvířatTZ
VyzvaMinistroviZemedelstvi_102018