Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Soucitnější a modernější věda bez pokusů na zvířatech už existuje

Tisková zpráva 18.5.2022

Až 10,6 milionů zvířat trpí při pokusech zbytečně. Existuje mnoho metod pokusů, které zvířata nezneužívají, jsou často levnější a přinášejí rychlejší a přesnější výsledky. V zemích EU vznikla občanská iniciativa “Za pokusy bez zvířat”, která vyzývá evropskou komisi ke změně legislativy. V Česku tuto iniciativu šíří nezisková organizace Svoboda zvířat, která pro lepší informování veřejnosti pořádá v úterý 24. května v Praze výstavu a multimediální event. 

Evropská občanská iniciativa (EOI) je mechanismus, kterým mohou evropští občané vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla novou legislativu k určitému problému. Aby Komise zvážila danou iniciativu, musí získat podporu nejméně 1 milionu občanů EU formou podpisů. Iniciativa již získala 580 tisíc podpisů a shání zbývající potřebný počet. Na rozdíl od petice se občanská iniciativa obrací přímo na Komisi a může tedy vést ke změně legislativy EU. 

Téměř 5 milionů zvířat v EU bylo zneužito k pokusům “způsobujícím těžké utrpení” a “způsobujícím střední utrpení”. Celkově se počet zvířat zneužitých při pokusech vyšplhal na 10,6 milionů. Uvádí to data z EU za rok 2018, což jsou nejnovější dostupné statistiky. Evropská komise dále zveřejňuje, že při pokusech bylo zneužito přes 25 tisíc psů, 88 tisíc prasat a 11 tisíc primátů. V České republice bylo v roce 2018 pro pokusy využito 231 865 zvířat. Naše země je 8. největším uživatelem psů pro pokusy v Evropě a v roce 2018 byl dokonce zaznamenán 18% meziroční nárůst. 

Věda už jiný postup při pokusech umožňuje. Jak doplňuje Státní zdravotní ústav: „Vývoj se obrací k intenzivnímu využívání nových pokročilých metod, založených na lidských buňkách a tkáních, v kombinaci s počítačovým modelováním, integrací dat, 3D bioprintingem a využíváním umělé inteligence.” Přesto hrozí, že kvůli změně evropské legislativy způsobené novou Chemickou strategií pro udržitelnost počet zvířat využívaných na pokusy naopak ještě vzroste. Mnoho zvířat trpí nebo umírá zcela zbytečně. 

Pozvánka na výstavu: Světlo zvířatům z laboratoří

Na celou problematiku upozorňuje nezisková organizace Svoboda zvířat. “V úterý 24. května zveme všechny, kterým není zbytečné utrpení zvířat lhostejné, na multimediální event. Od 17 hodin bude u kyvadla v Praze na Letné informační stánek a výstava, která představí problematiku pokusů na zvířatech a moderních metod bez zvířat. Návštěvníci také budou mít možnost nechat si vytetovat obrázek králíčka a zároveň podpořit naši kampaň. Po setmění budou moci zhlédnout projekci, kombinující laser a videomapping,” říká Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat. Projekce je inspirovaná motivy Alenky v říši divů, především ilustracemi králíčka, který je jednou z hlavních postav díla a častým symbolem kampaní pro ukončení testování. “Některá zvířata chovaná pro účely pokusů nevidí přirozené světlo za celý svůj život. Světlo se proto stalo komunikačním prostředkem v naší performanci, která chce divákům tuto smutnou skutečnost přiblížit,” uvádí autorka projekce, Gabriela Procházka, která spolupracuje např. s festivalem Signal. 

Po změně volá celá Evropa, připojit podpis lze i online 

Říci své “ano” modernější a soucitnější vědě lze přímo na akci anebo kdykoli online. Stačí podepsat celoevropskou občanskou iniciativu Za pokusy bez zvířat, kterou Svoboda zvířat představuje. 

EOI “Za pokusy bez zvířat” vyzývá Komisi, aby: 

  • chránila a posílila zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech tím, že zajistí, aby byly pro hodnocení bezpečnosti kosmetických výrobků a jejich přísad pro spotřebitele, pracovníky a životní prostředí používány pouze metody, které nevyužívají testování na zvířatech, 
  • změnila právní předpisy EU o chemických látkách a zajistila tak, že budou všechny chemické látky vyráběny bez přidání nových požadavků na testování na zvířatech,
  • modernizovala vědu v EU tím, že dojde k legislativnímu návrhu, který stanoví plán postupného ukončení všech pokusů na zvířatech v EU. 

Díky podpoře přechodu na výzkum a testování bez zvířat má tato EOI potenciál každoročně ochránit miliony zvířat od utrpení a smrti a vylepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Pokud se povede nasbírat v celé EU alespoň 1 milion ověřených hlasů, mají evropské instituce povinnost se touto iniciativou skutečně zabývat. 

Zvířata se často využívají jen ze setrvačnosti 

V České republice i celé Evropské unii bohužel stále probíhají pokusy na zvířatech i v případech, kde již existují schválené metody bez zvířat. Ze strany úřadů ale chybí iniciativa alternativy prosadit. Zvířata jsou využívána k mnoha účelům – k testování léčiv, chemických látek, pesticidů, prostředků pro domácnost, kosmetických složek, botoxu apod., k výzkumu léčebných postupů a operací, k produkci různých látek (např. v imunologii) a v tzv. základním výzkumu.

Stále se testuje i kosmetika

I přes mnohaletý zákaz testování kosmetiky na zvířatech k tomuto testování u kosmetických složek stále dochází. Evropské úřady totiž tvrdí, že zákaz se vztahuje jen na testy týkající se bezpečnosti spotřebitelů. Nadále tak probíhá testování složek na zvířatech za účelem vyhodnocení rizik expozice zaměstnanců ve výrobě a za účelem ochrany životního prostředí.

Zvířata jsou jiná než my, výsledky pokusů nejsou spolehlivé  

Výsledky pokusů na zvířatech nejdou jednoduše aplikovat na lidi. Přes 90 % léků, které úspěšně projdou pokusy na zvířatech, pak selže u lidí. Nefungují nebo jsou dokonce nebezpečné. Zároveň může docházet i k zahození slibných léků, protože selžou u zvířat. Nejnižší úspěšnost nyní vykazují urologické léky (pouze 4 % jsou schválena po vstupu do klinických zkoušek), následují léky na srdce (5 %), léky na rakovinu (5 %) a neurologické léky (6 %). 

Metody bez zvířat jsou přesnější, rychlejší i levnější

V současnosti je metod, které nevyužívají zvířata, už celá řada – např. uměle vypěstovaná kůže nebo oční rohovka, lidské buňky a protilátky, počítačové modely jednotlivých orgánů, orgány na čipu (3D čipy, které simulují činnost orgánů a kombinují výhody počítačů a metod in vitro), výzkum na zdravých i nemocných dobrovolnících, matematické modelování atd. Mnohé z nich se mohou využívat i pro výzkum nemocí a testování léků. Mají potenciál výrazně zlepšit naše chápání lidských nemocí tím, že poskytují údaje založené na lidské biologii.

Pozitivní změny se už dějí… ale málo 

Fakt, že metody bez zvířat jsou často spolehlivější, levnější a rychlejší, neuvádí jen ochránci zvířat, ale i spousta odborníků. Ti přitom tolik neřeší etickou stránku, ale především funkčnost pokusů. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nedávno oznámila, že zavádí opatření, která mají výrobcům léčiv pomoci snížit jejich závislost na testování na zvířatech a jsou krokem k tomu, aby se při testování nových léků standardně používaly metody bez použití zvířat, což by mohlo ušetřit stovky tisíc zvířat ročně. 

Na metodách pokusů, které umožní úplnou náhradu testů na zvířatech, pracuje i Státní zdravotní ústav. „Zaváděné alternativní metody nepoužívají žádná laboratorní zvířata, jejich přesnost je v mnoha případech lepší vzhledem k použití lidských buněk a tkání. Chceme postupně vyřadit pomocí nových alternativ veškeré testy na zvířatech. V konečném efektu ušetříme jen v našem centru životy stovek zvířat ročně,“ uvedla MUDr. Dagmar Jírová, CSc., vedoucí Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti.

Organizace Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Věnuje se zejména advokační činnosti, mění legislativu ve prospěch zvířat. V nedávné minulosti vedla např. úspěšnou kampaň za konec zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech či za ukončení chovu zvířat na kožešiny. Nyní se věnuje především tématu pokusů na zvířatech. Dále v rámci SZ v Plzni funguje samostatná Sekce na ochranu koček. Nyní organizace pomáhá i zvířatům na Ukrajině – ve sbírce pro své příznivce Pomoc zvířatům na Ukrajině se jí podařilo vybrat přes 8,5 milionů korun, čímž se tato sbírka stala 5. největší sbírkou na pomoc Ukrajině vůbec.

Gabriela Procházka je multimediální umělkyně zabývající se světelným uměním a instalacemi. Studovala na Fakultě umění a designu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, absolvovala stáž na akademii v Paříži a Jeruzalémě. Svou tvorbu vystavovala na mnoha velkých festivalech nových médií – Spektrum (Berlín), RGB Light (Řím), Mezinárodní festival technologií (Delft), Signal, Lunchmeat nebo The New Now Festival digitálního umění (Essen).

Kontakt pro média: Barbora Bartušková Večlová, tel: 604 604 372, e-mail: barbora.bartuskova.veclova@svobodazvirat.cz.

Projekt Společně za Evropu bez pokusů na zvířatech podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.