Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Svoboda zvířat podporuje úsilí norské organizace NOAH

Svoboda zvířat souhlasí s úsilím norské organizace na ochranu zvířat NOAH zabránit plánovanému masivnímu odstřelu vlků v Norsku. Na podporu jejich úsilí, tohoto tématu a plánovaným demonstracím, které probíhají 19.-20. ledna 2018, sdílíme tiskovou zprávu organizace NOAH.

——

Norské hnutí za ochranu volně žijících zvířat žádá mezinárodní společenství o pomoc při záchraně vlků v Norsku

Norská organizace na ochranu zvířat NOAH organizuje demonstrace proti masivnímu odstřelu vlků, naplánovanému na letošní zimu, a programu norských úřadů na vyhubení vlků. Demonstrace se odehraje 20. ledna v Norsku a 19. – 20. ledna v dalších státech po celém světě. Očekávaná účast na norských demonstracích je 5000 protestujících.

Norská vláda zavedla program na vyhubení vlků, jejímž cílem je trvale udržet vlčí populaci v Norsku na kritické úrovni a tak slabou, jak je to jen možné. Na letošní zimu byl naplánován odstřel 42 vlků, z nichž byla zabita již více než polovina. Na konci lovecké sezóny tak bude v Norsku vyhlazena většina vlčí populace.

Ředitelka organizace NOAH, veterinární lékařka Siri Martinsen, tvrdí, že „k tomuto rozsáhlému zabíjení dochází i přesto, že vlci v Norsku patří ke kriticky ohroženým druhům a jsou přísně chráněni zákonem. Domníváme se, že odstřely vlků jsou porušením norského zákona o biodiverzitě a Bernské úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, která je pro Norsko právně závazná. Jak zmíněný zákon, tak Bernská úmluva ukládají Norsku zajistit na svém území výskyt životaschopné vlčí populace. Legitimita samotného zabíjení vlků je také sporná – průzkumy ukazují, že většina Norů si přeje, aby vlci v Norsku žili.“

Letošní odstřel je kvůli masivnímu rozsahu nejhorší, k jakému došlo od roku 1973, kdy začali být vlci v Norsku chráněni. Rozhodnutí vlády vyhladit většinu vlčí populace v Norsku postrádá jakékoli vědecké opodstatnění, neexistují ani důkazy o jeho nezbytnosti či opodstatněnosti. Hnutí za ochranu volně žijících zvířat tvrdí, že toto vládní rozhodnutí je protizákonné. Je to také poprvé, kdy jsou vlci loveni v oblastech, kde platí striktní pravidla na jejich ochranu.

Siri Martinsen uvádí, že „od 1. ledna se lovci zaměřují na eliminaci dvou vlčích smeček na východě Norska. Zvířata jsou pronásledována a naháněna dnem i nocí. Několik zvířat bylo před zabitím zraněno, což jim způsobilo značné utrpení. Tyto smečky farmářům nijak neškodí. Vláda zabíjení ospravedlňuje nutností chránit „důležité zájmy veřejnosti“ – za těmito zájmy je však pouze ekonomický prospěch lovců a vlastníků pozemků, a přání udržet vlky výhradně v jim vymezeném prostoru. To znamená, že politiku na ochranu vlků v Norsku v podstatě řídí soukromé obchodní zájmy.“

NOAH ve spolupráci s dalšími místními i evropskými a světovými organizacemi pořádá ve dnech 19. a 20. ledna demonstrace na protest tomuto masovému vybíjení vlků v Norsku a proti politice na jejich vyhubení.

„Těmito pokojnými protesty vyšleme norským politikům jasnou zprávu: stávající norská politika usilující o udržení vlčí populace na pokraji vyhynutí je nepřijatelná. Požadujeme takovou politiku, jejíž prioritou je ochrana přírody, a požadujeme ji co nejdříve. Norsko ve své péči o přírodu selhalo a je zbytku světa špatným příkladem. Tomu je nutno zabránit!“ říká Siri Martinsen.

Základní informace:

Populace vlků v Norsku je součástí větší skandinávské vlčí populace, sestávající zhruba ze 430 vlků. Většina z nich se nachází ve Švédsku. V Norsku se vyskytuje asi 88-92 vlků, z nichž 55-57 se pohybuje výhradně na norském území. Přítomnost skandinávské vlčí populace je omezena na poměrně malou oblast, a to z ekonomických důvodů, především kvůli chovu sobů v severní části země. Oblast, v níž jsou vlci chráněny (tzv. vlčí zóna) tvoří 5 % norského území(www.rovdata.no).

Kontakt: NOAH, Siri Martinsen, +47 959 444 99,
siri@dyrsrettigheter.no

tisková zpráva NOAH (anglicky)