Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

„Testování na zvířatech je nepřesné a představuje riziko pro lidi,“ říká vědecká pracovnice

Tisková zpráva 18. 8. 2022

Nezisková organizace Svoboda zvířat v nedávné době navázala spolupráci se společností MatTek, která se zabývá výzkumem a vývojem alternativních metod testování na zvířatech. Výsledkem je krátké dokumentární video pořízené v laboratořích této inovativní americké firmy sídlící v Bratislavě. Vědečtí pracovníci v něm názorně ukazují, jak fungují alternativní metody a argumentují, proč je cesta metod bez zvířat efektivnější.

Společnost MatTek produkuje několik typů trojdimenzionálních tkáňových modelů, které vyrábí z buněk lidského těla. Vznikají tak modely lidské pokožky či orgánů, např. oční rohovky, na kterých je možné testovat toxicitu látek a sledovat jejich účinky. Nejenže testování na zvířatech plně nahrazují, ale dávají také přesnější výsledky nezbytné pro ochranu zdraví člověka.

Model lidské pokožky EpiDerm vyvinutý firmou MatTek.

V dokumentu se v necelých čtyřech minutách seznámíte se třemi typy testů v alternativním provedení, které se běžně vykonávají na zvířatech. Prvním takto prezentovaným testem je test kožní dráždivosti. „Složení lidské a králičí pokožky se od sebe velmi liší, nejen strukturou, ale i tloušťkou jednotlivých vrstev. Zjistilo se, že 50 % výsledků získaných na lidských dobrovolnících se úplně odlišuje od toho, co se získalo na králících,“ vysvětluje Silvia Letasiová, marketingová ředitelka společnosti MatTek. „Králík má srst, která se před testem kožní dráždivosti musí oholit, tím se pokožka králíka stává citlivější a testování může vést k nepřesným výsledkům a následně nežádoucím účinkům při testování daných látek na lidech,“ dodává.

Dále se dozvíte, jak funguje model dýchací soustavy tzv. EpiAirway, který umožňuje zkoumat toxicitu vdechnutých látek a vliv aerosolů či cigaretového dýmu na dýchací soustavu. V případě tohoto testu prováděném na zvířeti, nejčastěji potkanech, je zvíře fixováno ve speciálním zařízení, kde musí poměrně dlouhou dobu vdechovat koncentrované toxické látky. Samotný průběh testu je pro zvíře extrémně stresující a většinou končí smrtí.

Posledním testem, o kterém se v dokumentu hovoří, je Draizův test oční dráždivosti. Ten se provádí na králících, kteří však mají na rozdíl od člověka tři víčka. Králík se po aplikaci látky do oka přirozeně snaží látku vypudit mrkáním horního a dolního víčka a také třetím víčkem, které se pohybuje ze strany na stranu. To je pro testování nevýhodné, jelikož je látka z oka vypuzena dříve a v případě testování tuhých látek může dojít k poškrábání oka, což opět vede k nepřesným výsledkům. Model oční rohovky EpiOcular dokáže test prováděný na zvířeti plně nahradit a jeho výhodou je i výrazně kratší doba trvání. V případě alternativního modelu trvá test pouhý 1 den pro kapalné látky a 2 dny pro tuhé látky, zatímco test na králích trvá 2-3 týdny, kdy se zvíře v laboratoři musí pozorovat. Králíci tak po dlouhou dobu trpí bolestivými záněty oka a často i oslepnutím.

Draizův test oční dráždivosti prováděný na králíkovi

Zvířata jsou jiná než my. Podle Amerického národního institutu zdraví až 95 % léků, které jsou úspěšné u zvířat, následně selže u lidí. Pokusy na zvířatech tak mohou dokonce ohrožovat zdraví lidí. Nejen z pohledu etického, ale i kvůli lidskému zdraví je proto nezbytné přejít na metody bez zvířat.

Jen v Evropské unii je ročně k pokusům zneužito 10,5 milionů zvířat. Data za rok 2019 uvádí, že mezi nimi bylo použito přes 10 203 opic, 20 585 psů a 3 707 koček. Myši, potkani a ryby dohromady tvoří největší skupinu. I přes vývoj metod bez zvířat počet pokusných zvířat meziročně neklesá. Dokonce hrozí, že kvůli změně evropské legislativy způsobené novou Chemickou strategií pro udržitelnost počet zvířat využívaných na pokusy naopak ještě vzroste. 

Organizace Svoboda zvířat se proto připojila k Evropské občanské iniciativě Za pokusy bez zvířat, která má za cíl postupné ukončení testování na zvířatech v rámci EU. Pokud se do konce srpna podaří nasbírat 1 milion ověřených podpisů, musí se Evropská komise problematikou pokusů na zvířatech zabývat. Průzkumy ukazují, že 70 % evropských občanů si myslí, že by pro EU mělo být nahrazení pokusů na zvířatech alternativními metodami prioritou, 66% je pro jejich okamžité zrušení. Pokud patříte mezi ně, máte poslední možnost připojit svůj podpis a pomoci jim tak dosáhnout cíle – moderní a etické vědy bez zbytečného utrpení.

Poznámky pro editory
Kontakt pro média:
Barbora Bartušková Večlová, tel: 604 604 372, e-mail: barbora.bartuskova.veclova@svobodazvirat.cz

Celé video můžete zhlédnout zde: https://www.instagram.com/reel/ChZKIy_DWcw/

Fotografie ve vysokém rozlišení ke stažení zde: https://drive.google.com/drive/folders/1XSbn4eZU0xPrOmkKmY-Mbcr22jo3zk3U?usp=sharing