Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

VÝZVA MINISTROVI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: ZASTAVTE ROZPAD KLÍČOVÉHO TÝMU ODDĚLENÍ CITES BOJUJÍCÍHO PROTI NELEGÁLNÍMU OBCHODU SE VZÁCNÝMI DRUHY ZVÍŘAT A ROSTLIN

Mgr. Richard Brabec
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65. Praha 10, 100 10
———
Vážený pane ministře,

jménem odborné i široké veřejnosti se na vás obracíme v souvislosti s hromadným odchodem zaměstnanců oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES vedeného Mgr. Pavlou Říhovou. Podle nám dostupných informací stojí za hromadným odchodem nevyhovující podmínky ze strany vedení České inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP).

Přitom oddělení CITES vedené Mgr. Pavlou Říhovou se podílelo na odhalení desítek pokusů o nelegální vývozy živých zvířat nebo výrobků z nich, např. operace „Trophy“ – rozkrytí ilegálního obchodu s tygřími produkty v ČR, operace „Rhino“ – černý obchod s rohy nosorožců, operace „Osseus“ – obchod se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi, Operace „Lora“ – ilegální obchodování s papoušky. Tým oddělení CITES se zásadní měrou podílel i na odhalení nelegálních tygřích jatek v ČR v roce 2018.

Považujeme za zcela klíčové zachovat tým oddělení CITES ve stávajícím složení, a to z následujících důvodů:

  • Jde o jediný útvar v rámci ČIŽP i MŽP specializující se na obchodování s ohroženými druhy. Vedoucí oddělení je dokonce členkou expertní skupiny Interpolu pro wildlife crime.
  • Podle zveřejněných informací bude oddělení zrušeno.[1] Odchodem týmu oddělení CITES je ohroženo fungování Stálé zvláštní pracovní skupiny pro CITES, přitom jde o jedinou meziresortní skupinu zabývající se odhalováním wildlife trafficking v ČR. Celní správa tak ztratí klíčového spolupracovníka pro pátrání po tomto druhu trestné činnosti.
  • Oddělení CITES je známé po celém světě díky úspěšnému boji proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy zvířat a rostlin. Díky tomu sklízí mezinárodní ocenění a buduje dobré jméno České republiky. Pozice Česka je dlouhodobě postavena na vysoké kvalitě, odborné erudici a osobní integritě stávajících členů týmu CITES, kteří jsou pro mezinárodní společenství garanty pro vzájemnou spolupráci a jejich role je v tomto ohledu zcela nezastupitelná.
  • Úspěchy a tvrdá práce týmu oddělení CITES společně s prací projektu TygrisID, za nímž technicky stojí renomovaná laboratoř Forenzní DNA servis, byli rovněž tím, co v roce 2019 přesvědčilo signatáře mezinárodní dohody CITES, k níž se zavázalo 183 členských států z celého světa, aby správu DNA tygrů svěřili do péče Česka. Tyto státy nyní posílají vzorky tygrů a tygřích produktů do tohoto českého výzkumného genetického projektu, který je podporován i ministerstvem vnitra.
  • Jde o ztrátu týmu, jehož úspěšné záchyty pašovaných zvířat pomáhají eliminovat nebezpečí zavlečení mnoha nemocí a zoonóz, kterými pašovaná zvířata trpí. Tím toto oddělení přispívá k ochraně veřejného zdraví a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění. Tento aspekt nyní získává na důležitosti i v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.
  • V posledních letech se zvyšuje počet úniků zvířat ze soukromých chovů. Dokonce se již na našem území začala nacházet vyhozená několikatýdenní lvíčata v krabici u silnice, jejichž původ je dosud neznámý. Navíc s novelizací zákona na ochranu zvířat proti týrání a z ní vyplývajících nových povinností platných od února roku 2021 bude potřeba ještě větší nasazení v kontrolní činnosti než doposud.

V kontextu zhoršující se situace kolem legálních i nelegálních chovů tygrů, lvů, medvědů a dalších velkých i malých ohrožených kočkovitých šelem v kategorii CITES považujeme proto rozhodnutí ředitele ČIŽP nechat hromadně odejít tým oddělení CITES za zcela chybné a nepřijatelné a rovněž za nebezpečné pro zvířata samotná. Přichází totiž ve chvíli, kdy celý svět poukazuje na rozsáhlý nelegální obchod s tygry u nás.[2] Odchod stávajícího týmu CITES rozhodně neposlouží k vyšší ochraně ohrožených druhů zvířat, ale může mít přímý vliv na posílení nelegálního obchodu v této oblasti u nás.

Považujeme proto za zcela legitimní se veřejně ptát, na čí straně stojí stát, kdo z rozpadu týmu oddělení CITES bude mít prospěch a kdo ponese osobní i právní odpovědnost, nebude-li od 1. 1. 2021 v plném rozsahu naplňována role oddělení CITES.

Bohužel dle posledních mediálních vyjádření vedení ČIŽP považuje rozpad oddělení CITES za uzavřenou věc, kterou již nehodlají dále řešit.

Ve světle těchto skutečností vás proto žádáme, abyste:

 • z titulu svých kompetencí neprodleně zasáhl a zabránil rozpadu stávajícího týmu oddělení CITES,
 • se zasadil o vytvoření nové, samostatné organizační struktury v rámci MŽP pro tým oddělení CITES, který umožní zachování týmu ve stávajícím složení a za stávajících kompetencí, které budou do budoucna posíleny.

My, níže podepsaní, se přidáváme k této Výzvě


Poznámky:
[1] Reorganizace ČIŽP, kvůli které mělo zaniknout oddělení CITES, se nekoná. Obavy o jeho osud zůstávají: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reorganizace-cizp-kvuli-ktere-melo-zaniknout-oddeleni-cites-se-nekona.obavy-o-jeho-osud-zustavaji
[2] Falling through the system: The role of the European Union captive tiger population in the trade in tigers: https://www.traffic.org/site/assets/files/13230/falling-through-the-system.pdf

Zdroj úvodního obrázku: www.nationalgeographic.com