Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Závěr poslaneckého semináře: odborníci se shodli, že navržená novela zákona na ochranu zvířat proti týrání je nedostačující

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 29.10.2019

Odborníci, politici, zástupci cirkusů i ochránců zvířat dnes společně diskutovali na poslaneckém semináři Využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Většina odborníků se shodla, že navržená novela zákona na ochranu zvířat proti týrání je nedostačující. Novelu tak ještě možná čekají změny.

Seminář uspořádala organizace Svoboda zvířat v souvislosti s projednáváním vládní novely, jíž se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která čeká v Poslanecké sněmovně na 1. čtení jako Sněmovní tisk č. 514. Novela mj. navrhuje zákaz drezury a vystupování  nově narozených slonů a delfínovitých a rozšiřuje tak stávající zákaz drezury platný od r. 2004 pro nově narozené primáty, ploutvonožce, kytovce (vyjma delfinovitých), nosorožce, hrochy a žirafy. Novela také přichází s licenčním řízením pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení. Nicméně Svoboda zvířat usiluje o to, aby byl v rámci druhého čtení podán pozměňovací návrh, který by ochranu před využíváním v cirkusech rozšířil i na všechny ostatní volně žijící druhy zvířat.

Podle právníka JUDr. Jaromíra Kyzoura mají cirkusy chovající volně žijící druhy zvířat neodůvodněnou výjimku oproti ostatním chovatelům, neboť mohou provozovat mobilní zařízení, ve kterých jsou zvířata držena převážně v prostoru dopravního prostředku. “V čem je pro zvířata lepší, když je takto mohou chovat cirkusy? Nebo pokud zákonodárce považuje obecně za nevyhovující pro zvířata a v rozporu s požadavky na jejich welfare chovat je převážně v prostoru dopravního prostředku, existuje snad zvláště dnes nějaký naléhavý společenský zájem, aby tomu právě u cirkusů bylo jinak?” poukazuje na nekoncepčnost zákona právník Jaromír Kyzour.

Na akci, která probíhala pod záštitou Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, vystoupili odborníci, kteří představili různé aspekty problematiky volně žijících druhů zvířat v cirkusech – advokát JUDr. Jaromír Kyzour, etolog Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D., veterinární lékařka a bývalá inspektorka Krajské veterinární správy MVDr. Radka Kabrhelová, zástupce iniciativy Cirkusy společně Jaromír Pavlík a zástupkyně Svobody zvířat Ing. Anna Bernátková.

Podle veterinární lékařky a bývalé veterinární inspektorky Krajské veterinární správy MVDr. Radky Kabrhelové, která kontrolovala cirkusy, jsou cirkusy problematické například kvůli jejich častému přemisťování. “Při přemísťování cirkusů bývají zvířata ustájena několik dní ve stísněných prostorách přepravních vozů, protože část klecí je využívána pro přepravu technických zařízení cirkusu např. židlí, laviček, konstrukcí venkovních výběhů apod. Vozy pro zvířata nejsou vybaveny automatickými napájecími systémy, takže vzniká podezření nedostatečného napájení. Protože přepravní prostory zvířat nejsou ani klimatizovány, za horkých letních dnů může docházet i k přehřátí zvířat. A tento náročný způsob přepravy cirkusová zvířata absolvují i několikrát do měsíce. Při přesunech však není možné cirkus zkontrolovat, protože není známo, kde se nachází, ” říká Radka Kabrhelová.

Pozvání do diskuse přijala i celá řada odborníků – Bc. Romana Albrecht Lišková (majitelka Zooparku Na Hrádečku), Mgr. Miroslav Bobek (ředitel Zoo Praha), PhDr. Petr Fejk (bývalý ředitel Zoo Praha), MVDr. Pavlína Hájková (členka výboru České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad), MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. (ředitel Zoo Brno), Mgr. Jiří Mach (vedoucí oddělení mezinárodních úmluv a zástupce ředitele odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků na Ministerstvu životního prostředí), MVDr. Přemysl Rabas (ředitel Safari Park Dvůr Králové), Ing. Silvie Ucová (Odborný rada, Oddělení mezinárodní spolupráce na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR).

V diskusi nechyběli ani zástupci cirkusů v zastoupení nejen přednášejícího Jaromíra Pavlíka, ale i Hynka Navrátila ml. (Cirkus Humberto).

Podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění ze září loňského roku by většina české veřejnosti rozšíření zákazu na všechny druhy volně žijících zvířat uvítala. Využívání volně žijících či dokonce všech zvířat v cirkusech zastavilo v Evropě již 15 států. Podle Svobody zvířat je v současnosti v cirkusech v České republice přibližně 150 zvířat volně žijících druhů kočujících v 15 cirkusech.

Více informací najdete na www.cirkusybezzvirat.cz, Videozáznam ze semináře bude dostupný na YouTube kanálu Svobody zvířat.

Kontaktní osoba: Daniela Petržilková, 720 497 700, daniela.petrzilkova@svobodazvirat.cz