Cookie Consent by Free Privacy Policy website
search

Otevřený dopis ministrovi zemědělství: proč ochránci zvířat nejsou členy expertní skupiny?

Dne 19. října vydalo Ministerstvo zemědělství (MZe) tiskové prohlášení, že v rámci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání navrhuje úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech, a že po vypořádání připomínek k novele zákona bude stanoveno přechodné období a konkrétní podmínky zákazu vystupování zvířat v cirkusech.

Pár dní na to, 23. října, vydalo Mze další prohlášení, že založí pracovní skupinu, která rozhodne o podmínkách chystaného zákazu pro drezuru zvířat v cirkusech. Podle vyjádření měli být v pracovní skupině například zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ústřední komise pro ochranu zvířat, Státní veterinární správy, vybraných chovatelských svazů a cirkusů.

Jako důvod založení pracovní skupiny uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman: „Na drezuru zvířat v cirkusech panují ve společnosti i mezi odborníky protichůdné názory. K novele zákona se nám sešlo mnoho připomínek, jejich správné vypořádání bude chtít čas a také odbornou platformu lidí z různých oblastí. Proto jsem se rozhodl založit pracovní skupinu, ve které se sejdou zástupci zainteresovaných skupin a společně navrhnou konkrétní podmínky zákazu”.

Pracovní skupina vznikla, ačkoliv byly cirkusy, stejně jako všechny ostatní subjekty, které jsou připomínkovými místy, již v září 2018 přizvány k tomu, aby se k připravované novelizaci zákona vyjádřily v rámci řádné měsíční lhůty, která všem byla bez rozdílu dána. Všechny subjekty mohly tohoto práva plně využít. Založením této pracovní skupiny došlo k vytvoření nerovných podmínek, omezení principu rovnosti a odebrání možnosti některým subjektům, které se účastnily připomínkového řízení, se k tématu dále vyjádřit.

Tato pracovní skupina k omezení drezury v cirkusech se poprvé sešla na Mze 8. listopadu. Zatímco cirkusy měly na jednání skupiny své zastoupení, ochránci zvířat nikoli. Nikdo nás s nabídkou s účastí ve skupině neoslovil, ačkoli se tématu zvířat v cirkusech podrobně věnujeme a máme problematiku, včetně vědeckých studií, zmapovanou.

Rozhodli jsme se proto Mze kontaktovat a o účast ve skupině zažádat. Od 12. listopadu čekáme na termín schůzky, nejprve s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem, posléze s náměstkem Petrem Jílkem. Zatím bezvýsledně. Proto jsme 26. listopadu panu ministrovi Tomanovi i náměstku Jílkovi napsali e-mail, ve kterém jsme zažádali o účast ve skupině. Odpověď nám dosud žádná nepřišla.

Pohled ochránců zvířat na cirkusy se zvířaty ale není názorem osamoceným, zastupujeme značnou část veřejnosti. K Výzvě ministrovi zemědělství k zavedení přísných podmínek pro chov volně žijících zvířat a k zákazu využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR, kterou jsme oficiálně předali ministru Tomanovi 8. října, se připojilo již přes 15 tisíc jednotlivců a na 44 organizací na ochranu zvířat nebo životního prostředí.Přijetí zákona zakazujícího využívání alespoň volně žijících zvířat v cirkusech má u české veřejnosti širokou podporu a schvaluje jej 74 % dotazovaných, jak ukázal průzkum veřejného mínění ze září tohoto roku od agentury Focus. Česká republika navíc není izolovaným ostrovem, kde by probíhala diskuze o této problematice. Naopak volání společnosti po cirkusech bez zvířat je celosvětový trend. Počet evropských států, ve kterých platí úplný zákaz využívání všech druhů či všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech, se nedávno rozrostl na 13: Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Makedonie, Malta, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko.

Rádi bychom tedy veřejně apelovali na MZe a pracovní skupinu, aby vzala při tvorbě novely v potaz odborné stanovisko Svazu Evropských Veterinářů[1], který doporučuje přijetí zákazu využívání volně žijících savců v cirkusech všem evropským zemím, neboť „v žádném případě neexistuje možnost, že jejich fyziologické, duševní a sociální požadavky mohou být odpovídajícím způsobem naplněny.“

 

Více informací na: www.cirkusybezzvirat.cz

Kontakty:
Svoboda zvířat, lucie.hemrova@svobodazvirat.cz
Hlas zvířat, z.s., info@hlaszvirat.cz
HOME 4 PETS, z.s., info@home4pets.cz
Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, z.s., info@platforma8.org
PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., info@plickapartners.cz